Herplaatsingen

Af en toe moet een leonberger, als gevolg van privé omstandigheden van de eigenaar, herplaatst worden. Wij zoeken dan een goed tehuis.

Er zijn momenteel  geen honden die herplaatst moeten worden.